Mobilne Laboratoria przyszłości już w SP-Chocianów!

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, nasza szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt min.: drukarki 3D, mikrokontrolery, zestawy LEGO, nowoczesny sprzęt audio-video, które już teraz pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy. Laboratoria Przyszłości opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, math, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami i uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystać z tych narzędzi. Realizację tego celu umożliwi zapewnienie im powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wesprą nauczycieli w ich nauce poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach.

Dziś uczniowie klas 5b oraz 8e uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez edukatorów Instytutu Badań Edukacyjnych w dwóch blokach tematycznych:

- drukarki 3D

- elektronika mikrokontrolery

Jest to pierwszy etap działań związany z wdrażaniem w działania edukacyjne nowoczesnych pomocy naukowych, który rozpoczął się właśnie dzisiaj.

Wielka przygoda z nauką właśnie się rozpoczęła!

 

opr. DK