Laboratoria przyszłości”      

Nowoczesne pomoce dydaktyczne, doposażenie pracowni oraz urządzenia  z XXI wieku wzbogacą bazę dydaktyczną

Szkoły Podstawowej im. Odkrywców Polskiej Miedzi

w Chocianowie już od września 2022r.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymaliśmy od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech. Jej celem jest rozwój praktycznych umiejętności z różnych dziedzin nauki wśród młodzieży, poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnego wyposażenia szkolnego, które szkoły mogą zakupić ze środków pozyskanych w ramach programu. 

 W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymaliśmy  wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia, który stanowił podstawę kwalifikowania zakupów w ramach programu.  Katalog zawierał zarówno wyposażenie podstawowe, jak i dodatkowe dobierane zgodnie z naszymi potrzebami.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą naszym uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, informatyki, przyrody, czy w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności praktycznych i kreatywnych.

W czerwcu zakończyliśmy realizację II etapu programu „Laboratoria przyszłości” , dzięki któremu baza dydaktyczno-edukacyjna w naszej szkole została wzbogacona o nowoczesne pomoce dydaktyczne w pracowni przyrodniczej, technicznej, utworzono dwie modelowe pracownie robotyki z wykorzystaniem zestawu Lego Education SPIKE, doposażono szkołę w drobny sprzęt AGD, sprzęt sprzed Audio&Video  oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający, który został wykorzystany w czasie akademii zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

W ramach programu nauczycieli zostali przeszkoleni przez edukatora Lego Education oraz planowane są szkolenia z wykorzystania w edukacji drukarek 3D.

Łączna kwota zamówienia realizacji II etapu wyniosła 70 419,60, a całkowita wartość projektu, o której informowaliśmy w grudniu na fb wyniosła 205 500 zł.

Prawdziwa przygoda edukacyjna zacznie się już we wrześniu 2022 J

 

Opracowanie: Dorota Kyc